GENESIS FRAMEWORK V2.10.1

GENESIS FRAMEWORK V2.10.1

Genesis Framework cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xây dựng các website WordPress. Cho dù bạn là người mới hoặc nhà phát triển nâng cao, Genesis cung cấp nền tảng an toàn và được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, đưa WordPress đến với bạn một cách dễ giàng.

DOWNLOAD GENESIS FRAMEWORK V2.10.1

Google Drive                        Fshare