Theme wordpress FOOD MARKET V1.0.8 là một chủ đề dành riêng cho các cửa hàng thực phẩm và cửa hàng tạp hóa lớn, chợ thực phẩm hữu cơ cho các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ giao thực phẩm. Phần WooC Commerce được tích hợp và tạo kiểu đầy đủ với chức năng mở rộng cho phép bạn tạo một cửa hàng trực tuyến mạnh mẽ trên bản cài đặt WordPress của mình và bán thực phẩm từ chợ hữu cơ tươi hoặc cửa hàng tạp hóa

 

Theme WordPress cho cửa hàng thực phẩm đẹp

Download Theme wordpress FOOD MARKET V1.0.8

Link Google Drive                   Link Fshare